Przedszkole nr 32 w Bielsku-Białej - Opłaty
bird
sun
Naszym marzeniem jest, aby dzieci bez widocznego wysiłku, bez dużego stresu, bez płaczu, osiągnęły granice, które będą nas zdumiewały. Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty słownik, rysowały, malowały, śpiewały i tańczyły oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy.
: : : Witamy na stronie internetowej Przedszkola Nr 32 w Bielsku-Białej!


UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

ZASADY DOKONYWANIA OPŁAT W PRZEDSZKOLU 32

1. Przedszkole zapewnia bezpłatną opiekę nad dzieckiem i realizację Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego w godz. 8.00-13.00.

2. Opieka nad dzieckiem oraz realizacja świadczeń przekraczających Podstawę Programową, o której mowa w pkt.1 (8.00-13.00)  jest odpłatna zgodnie z terścią uchały Nr XL/953/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 marca 2014r. oraz  z mocy art.1 pkt. 4 lit.h ustawy z dn. 13.06.2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, ustalona na podstawie uchwały o  której mowa w pkt.1 lit.a

Wysokość tej opłaty wynosi 1.00 zł. za każdą godzinę dziennego pobytu dziecka na zajęciach w Przedszkolu.

3. Z uwagi na wiek i kondycję psychofizyczną dzieci przedszkolnych organizacja żywienia w Przedszkolu  jest świadczeniem obowiązkowym, a korzystanie z posiłków jest odpłatne:

śniadanie 1,60 zł

obiad 3,00 zł

podwieczorek 1,40 zł.


*Ilość godzin pobytu dziecka w przedszkolu przed rozpoczęciem realizacji Podstawy Programowej tj. przed godz. 8.00 i po jej realizacji tj. po godz. 13.00 deklarują rodzice      w zawieranej umowie cywilno-prawnej. Rodzic ma możliwość ,w razie potrzeby, zmiany deklarowanych godzin pobytu dziecka w Przedszkolu, po uprzednim pisemnym powiadomieniu o tym fakcie  dyrektora przedszkola  7 dni przed rozpoczęciem nowego miesiąca rozliczeniowego .

4. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia z ponoszenia opłat :

a/ w przypadku nieobecności dziecka opłata za deklarowane przez rodzica godziny pobytu dziecka na zajęciach poza realizacją Podstawy Programowej nie podlega zwrotowi,

b/ w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za żywienie jest odliczana za każdy dzień jego nieobecności.

5. Opłaty uiszczają rodzice  do 10 dnia każdego miesiąca - w Przedszkolu gotówką lub przelewem na konto.

6. Rodzice mogą ubiegać się o obniżenie opłaty lub zwolnienie z wnoszenia opłat.

Ustala się 50% ulgę w opłacie: dla drugiego dziecka i kolejnych dzieci uczęszczających do przedszkola,

Zwolnieniu z wnoszenia opłat podlegają:
a/ dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno- bytowej, których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego wynikającego  z ustawy z dnia 12 narca 2004 o pomocy społecznej i którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Białej pokrywa koszty wyżywienia;
b/  dzieci z orzeczeniem do kształcenia specjalnego.

W Przedszkolu , na wniosek rodziców, odbywają się następujące zajęcia dodatkowe , a o uczestnictwie w nich decyduje Rodzic (opiekun prawny)  dziecka:

Religia (rzymsko-katolicka) -2 razy w tygodniu po 30 min.,
 

NUMER KONTA BANKOWEGO PRZEDSZKOLA NR 32  

73 1240 4142 1111 0010 3610 1606