Przedszkole nr 32 w Bielsku-Białej - Procedura dotycząca kontroli obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
bird
sun
Naszym marzeniem jest, aby dzieci bez widocznego wysiłku, bez dużego stresu, bez płaczu, osiągnęły granice, które będą nas zdumiewały. Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty słownik, rysowały, malowały, śpiewały i tańczyły oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy.
: : : Witamy na stronie internetowej Przedszkola Nr 32 w Bielsku-Białej!


UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

PROCEDURA DOTYCZĄCA KONTROLI OBOWIĄZKU
ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Podstawa prawna: art. 14 ust.3, art.14b ust.1,2,3 oraz art.16 ust.2 Ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (DZ.U.z 2004r. Nr 256 poz.2572)

1. Kontrolowanie spełnienia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy do dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.
2. Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz szkół, w których zorganizowano oddziały przedszkolne zobowiązani są powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której  dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w podległym mu przedszkolu lub oddziale przedszkolnym oraz o zmianach w tym zakresie. Pisemną informacje  w tej sprawie należy przekazać do szkoły podstawowej, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, niezwłocznie po zgłoszeniu się dziecka do przedszkola  lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
3. Niezwłocznie należy również powiadomić  właściwą szkołę podstawową w przypadku nieregularnego, bez uzasadnionych przyczyn, uczęszczania  dziecka 6-letniego  do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
4. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.
  1) Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  2) Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.