Przedszkole nr 32 w Bielsku-Białej - Koncepcja pracy przedszkola
bird
sun
Naszym marzeniem jest, aby dzieci bez widocznego wysiłku, bez dużego stresu, bez płaczu, osiągnęły granice, które będą nas zdumiewały. Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty słownik, rysowały, malowały, śpiewały i tańczyły oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy.
: : : Witamy na stronie internetowej Przedszkola Nr 32 w Bielsku-Białej!


UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 32

Misja

Naszym marzeniem jest, aby dzieci bez widocznego wysiłku, bez dużego stresu, bez płaczu osiągnęły granice,
które będą nas zdumiewały. Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty słownik, rysowały, malowały,
śpiewały i tańczyły oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy.

Wizja

1. Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

2. Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci . Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć, Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania.

3. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości.

4. Nauczyciele  w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

5. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do udziału w życiu przedszkola . Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

6. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są funkcjonalnie ,posiadamy bogatą bazę pomocy dydaktycznych  i  zabawek. Nasz ogród przedszkolny  zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.

7. Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Przedszkole jest  zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

Cele strategiczne:

1. Przedszkole ujednolica własne oddziaływania wychowawcze z oddziaływaniami rodziny.

2. Przedszkole dba o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny i zdrowie

    emocjonalne dzieci.

3. Przedszkole dba o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych i posiada nowoczesną bazę.

4. Przedszkole dobrze   przygotowuje dzieci do dalszego etapu kształcenia, stwarza warunki   

   do osiągania sukcesów zarówno dzieciom o naturalnym i przyspieszonym tempie rozwoju,

   jak i dzieciom z trudnościami.

Cele

strategiczne

Cele szczegółowe

Przedszkole ujednolica

własne oddziaływania

wychowawcze z oddziaływaniami rodziny

1.1 Przedszkole wspomaga  rodzinę w wychowaniu

dziecka

1.2. Nauczycielki wykorzystują  różnorodne formy

współpracy z rodzicami

Przedszkole dba o zdrowie i

prawidłowy rozwój fizyczny,

społeczny i zdrowie

emocjonalne dzieci

2.1. Przedszkole rozwija  sprawność i aktywność

ruchową dzieci

2.2.Dzieci wykazują się umiejętnościami

prospołecznymi, mają ukształtowaną przynależność

społeczną

2.3. Przedszkole kształtuje  nawyki higieniczne i

żywieniowe u dzieci.

Przedszkole dba o

bezpieczeństwo dzieci i dorosłych, posiada

nowoczesną bazę

3.1 Przedszkole zapoznaje  dzieci i dorosłych w

wiedzę o zagrożeniach dla zdrowia , o sposobach ochrony przed nimi , dostarcza  wiedzę na temat bezpiecznych zachowań.

3.2. W przedszkolu   wyposażenie dostosowuje się  do potrzeb dzieci i nauczycieli, dbamy o  estetykę

pomieszczeń.

3.3. Teren wokół przedszkola jest zagospodarowany

zgodnie z potrzebami dzieci i wymogami bezpieczeństwa.

Przedszkole coraz lepiej

przygotowuje dzieci do

dalszego etapu kształcenia

stwarza warunki do osiągania

sukcesów zarówno dzieciom o

naturalnym i przyśpieszonym

rozwoju, jak i dzieciom z

trudnościami.

4.1. Nauczycielki poznają  umiejętności, możliwości ,

zainteresowania dzieci, aby na ich bazie indywidualizować prace z dziećmi.

4.4. Dzieci opuszczające przedszkole wykazują się

wysokim stopniem opanowania wiedzy,